خدمات ارزش افزوده

پیام کوتاه (SMS)

سرویس پیام کوتاه به شما اجازه می دهد تا پیامهای نوشتاری را به سایر کاربران تلفن همراه ارسال و یا از آنها دریافت نمائید. پیامهای نوشتاری شما می توانند حداکثر معادل 160 حرف یا رقم (شامل فواصل بین آنها ) به زبان انگلیسی و یا 70 حرف یا رقم (شامل فواصل بین آنها) به زبان فارسی باشند. برای فرستادن SMS از صحت شماره مرکز پیام اطمینان حاصل فرمائید.
شماره مرکز پیام 00989350001400 می باشد.

انتقال تماس

شما می توانید تماسهای خود را با استفاده از این سرویس به هر شماره تلفن دیگری بجز تلفن همراه خود منتقل کنید.

کنفرانس تلفنی

با استفاده از این سرویس می توانید بطور همزمان با حداکثر پنج نفر دیگر صحبت کنید. مهم نیست که این افراد در کدام نقطه واقع شده اند، فقط کافیست که در آن نقطه پوشش شبکه داشته باشیم.

سرویس نمایش شماره تماس گیرنده (CLIP)

این سرویس به شما امکان می دهد تا قبل از پاسخ دادن به تلفن همراهتان، شماره شخص تماس گیرنده را ببینید.

سرویس مسدود نمودن تماس

این سرویس به شما امکان می دهد تا در مواقع لازم و بنابر صلاحدید خودتان از برقراری و یا دریافت تماس جلو گیری نمایید.

 

خدمات ویژه مشترکین سیم كارتهای اعتباری

سرویس استعلام موجودی

شما می توانید با شماره گیری *140*1#[YES/OKاز موجودی حساب خود آگاه شوید.

خدمات مشترکین شارژایرانسل

یک خط تلفنی برای ارائه کمک و پشتیبانی که به شما امکان دسترسی فوری به تیم خدمات مشترکین شارژایرانسل را می دهد. فقط کافیست شماره 700 را بگیرید!

 

خدمات ویژه مشترکین سیم كارتهای دائمی

صورت ریز مکالمات

صورتحساب ماهیانه شما همراه با ریز مکالمات شامل شماره های گرفته شده، مدت مکالمه و هزینه های تماس.

خدمات مشترکین شارژایرانسل

یک خط تلفنی برای ارائه کمک و پشتیبانی که به شما امکان دسترسی فوری به تیم خدمات مشترکین شارژایرانسل را می دهد. فقط کافیست شماره 700 را بگیرید!

 

شارژایرانسل

شارژ تالیا

شارژ همراه-اول